فشار شکن

فشار شکن

شیر فشار شکن

نوع مصرف در صنایع : آب و تاسیسات

مشخصات و طراحی مدل:
  • شیر کنترل و کاهش فشار
  • قابلیت کنترل فشار توسط نیروی فنری خارجی
  • قابلیت نصب فشارسنج برای نمایش میزان فشار خروجی
  • چدن داکتیل براساس استاندارد  EN 1563 (DIN 1693)
  • چدن خاکستری براساس استاندارد  EN 1561 (DIN 1691)
  • وجه تا وجه براساس استاندارد EN 558-1 , series1
  • ابعاد فلنج مطابق با استاندارد EN 1092-2
دانلود کاتالوگ فنی مربوط