@@edit

آمپرمتر دیجیتال

برچسب:آمپرمتر دیجیتال

آمپرمتر عقربه ای هیوکی مدل 3128

/h-3128/

قابلیت اندازه گیری: جریان AC 300A *** ولتاژ AC 750V *** ولتاژ DC 75V *** مقاومت الکتریکی : 100KΩ دانلود کاتالوگ فنی

آمپرمتر عقربه ای هیوکی مدل 3127

/h-3127/

قابلیت اندازه گیری: جریان AC 300A **** ولتاژ AC 750V **** ولتاژ DC 75V **** مقاومت الکتریکی : 100KΩ دانلود کاتالوگ فنی

آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 3288

/h-3288/

آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 3288: از آمپرمتر کلمپی 3288 میتوان برای اندازه گیری ولتاژ های بالا نظیر باطری های UPS بهره برد اندازه گیری ولتاژ ، جریان و مقاومت و هم چنین چک کردن عملکرد پیوستگی هیوکی ضمانت داشتن دقت برای استفاده یک سال و یا استفاده 10 هزاربار از دهانه این آمپرمتر را داده است...

آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 3285

/h-3285/

قابلیت اندازه گیری: جریان AC 2000 A *** ولتاژ AC 600 V *** جریانDC 2000 A *** ولتاژDC 600 V دانلود کاتالوگ فنی

آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 10-3280

/h-3280-10f/

کلمپ متر هیوکی مدل 10-3280 هیوکی 10-3280 ابزاری اختصاصی برای افرادی است که با جریان متناوب سرو کار دارند که به واسطه آن می توانند جریان متناوب عبوری از یک سیم را بدون بریدن آن و بدون استفاده از پراب اندازه گیری نمایند . قسمت بالایی این وسیله شبیه یک انبر می ماند و در صورتی که سیم حامل...

آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 20-3280

/h-3280-20/

کلمپ متر هیوکی هیوکی 20-3280 ابزاری اختصاصی برای افرادی است که با جریان متناوب سرو کار دارند که به واسطه آن می توانند جریان متناوب عبوری از یک سیم را بدون بریدن آن و بدون استفاده از پراب اندازه گیری نمایند . قسمت بالایی این وسیله شبیه یک انبر می ماند و در صورتی که سیم حامل جریان از وسط این...

جستجو نتیجه ای نداشت.