@@edit

آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 10 3280

برچسب:آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 10 3280

آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 10-3280

/h-3280-10f/

کلمپ متر هیوکی مدل 10-3280 هیوکی 10-3280 ابزاری اختصاصی برای افرادی است که با جریان متناوب سرو کار دارند که به واسطه آن می توانند جریان متناوب عبوری از یک سیم را بدون بریدن آن و بدون استفاده از پراب اندازه گیری نمایند . قسمت بالایی این وسیله شبیه یک انبر می ماند و در صورتی که سیم حامل...

جستجو نتیجه ای نداشت.