@@edit

آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 20 3280

برچسب:آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 20 3280

آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 20-3280

/h-3280-20/

کلمپ متر هیوکی هیوکی 20-3280 ابزاری اختصاصی برای افرادی است که با جریان متناوب سرو کار دارند که به واسطه آن می توانند جریان متناوب عبوری از یک سیم را بدون بریدن آن و بدون استفاده از پراب اندازه گیری نمایند . قسمت بالایی این وسیله شبیه یک انبر می ماند و در صورتی که سیم حامل جریان از وسط این...

جستجو نتیجه ای نداشت.