@@edit

آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 20 3288

برچسب:آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 20 3288

آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 20-3288

/h-3288-20/

آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 20-3288 کلمپ متر HIOKI 3288-20 : HIOKI 3288-20 ابزاری اختصاصی برای افرادی است که با جریان متناوب سرو کار دارند که به واسطه آن می توانند جریان متناوب عبوری از یک سیم را بدون بریدن آن و بدون استفاده از پراب اندازه گیری نمایند . قسمت بالایی این وسیله شبیه یک انبر می...

جستجو نتیجه ای نداشت.