@@edit

آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 3288

برچسب:آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 3288

آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 3288

/h-3288/

آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 3288: از آمپرمتر کلمپی 3288 میتوان برای اندازه گیری ولتاژ های بالا نظیر باطری های UPS بهره برد اندازه گیری ولتاژ ، جریان و مقاومت و هم چنین چک کردن عملکرد پیوستگی هیوکی ضمانت داشتن دقت برای استفاده یک سال و یا استفاده 10 هزاربار از دهانه این آمپرمتر را داده است...

جستجو نتیجه ای نداشت.