@@edit

خازن سنج لوترون DM 9023

برچسب:خازن سنج لوترون DM 9023

خازن سنج لوترون مدل DM-9023

/dm-9023/

خازن سنج لوترون مدل DM-9023 : خازن سنج دستگاهی مخصوص اندازه گیری خازن بوده و توسط آن هیچ کمیت الکتریکی را نمی توان اندازه گیری نمود . به دلیل اختصاصی بودن دستگاه در اندازه گیری خازن ، دقت اندازه گیری بسیار بیشتر از مالتی متر هایی با قابلیت اندازه گیری خازن می باشند . دستگاه خازن سنج لوترون...

جستجو نتیجه ای نداشت.