@@edit

دورسنج استروب اسکوپ لوترون مدل DT 2259

برچسب:دورسنج استروب اسکوپ لوترون مدل DT 2259

دورسنج / استروب استکوپ لوترون مدل DT-2259

/dt-2259/

دورسنج / استروب استکوپ لوترون مدل DT-2259: تاکومتر یا دور سنج چیست ؟ دور سنجی و سرعت سنجی درتجهیزات تست را میتوان به صورت مکانیکی یا نوری یا الکتریکی انجام داد این تست معمولاً در موتورهای الکتریکی و تجهیزات دوار مورد استفاده قرار میگیرد . در نمونه های مکانیکی معمولا در انتهای دستگاه یک...

جستجو نتیجه ای نداشت.