@@edit

نترلر لوترون مدل CT 1202

برچسب:نترلر لوترون مدل CT 1202

نشان دهنده و کنترلر لوترون مدل CT-2012

/ct-2012/

CT-2012 کنترل کننده، آلارم دهنده، نشان دهنده4-20 mA +قابلیت نمایش اعداد 1999- ~ 9999 قابل استفاده برای کلیه ترانسیمترهای با خروجی 4-20 mA DC کنترل خروجی کنتاکت باز(NO) و کنتاکت بسته (NC) دارای آلارم 90- 260 ACV : تغذیه دانلود کاتالوگ فنی

جستجو نتیجه ای نداشت.