@@edit

نشان دهنده و کنترلر لوترون مدل PPH 2108

برچسب:نشان دهنده و کنترلر لوترون مدل PPH 2108

نشان دهنده و کنترلر لوترون مدل PPH-2108

/pph-2108/

نشان دهنده و کنترلر دما و PH ترمینال های دستگاه: T1 وT2 مربوط به برق ورودی دستگاه می باشد T3وT4 مربوط به رله PH می باشد T5وT6 مربوط به رله دما Temp می باشد T9وT10 مربوط به اتصال پراب دمایی دارد وقتی پراب PE-21 که مربوط به PH می باشد را به دستگاه وصل می کنیم سپس به وسیله دکمه SET می توانیم...

جستجو نتیجه ای نداشت.