@@edit

کلمپ آمپرمتر دیجیتال هیوکی

برچسب:کلمپ آمپرمتر دیجیتال هیوکی

کلمپ آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 3284

/h-3284/

کلمپ آمپر متر هیوکی 3284 : کلمپ آمپر متر هیوکی 3284 دستگاهی است که این امکان را فراهم می آورد تا بتوان مقادیر ولتاژ DC ، ولتاژAC ، جریانAC ، جریانDC ، مقاومت و فرکانس را اندازه گیری کرد. دانلود کاتالوگ فنی

کلمپ آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 3282

/h-3282/

کلمپ متر HIOKI 3282 : HIOKI 3282 ابزاری اختصاصی برای افرادی است که با جریان متناوب سرو کار دارند که به واسطه آن می توانند جریان متناوب عبوری از یک سیم را بدون بریدن آن و بدون استفاده از پراب اندازه گیری نمایند . قسمت بالایی این وسیله شبیه یک انبر می ماند و در صورتی که سیم حامل جریان از وسط...

جستجو نتیجه ای نداشت.