@@edit

3283

برچسب:3283

میلی آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 3283

/h-3283/

میلی کلمپ آمپر متر هیوکی مدل 3283 HIOKI 3283 ابزاری اختصاصی برای افرادی است که با جریان متناوب سرو کار دارند که به واسطه آن می توانند جریان متناوب عبوری از یک سیم را بدون بریدن آن و بدون استفاده از پراب اندازه گیری نمایند . قسمت بالایی این وسیله شبیه یک انبر می ماند و در صورتی که سیم حامل...

جستجو نتیجه ای نداشت.