@@edit

3284

برچسب:3284

کلمپ آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 3284

/h-3284/

کلمپ آمپر متر هیوکی 3284 : کلمپ آمپر متر هیوکی 3284 دستگاهی است که این امکان را فراهم می آورد تا بتوان مقادیر ولتاژ DC ، ولتاژAC ، جریانAC ، جریانDC ، مقاومت و فرکانس را اندازه گیری کرد. دانلود کاتالوگ فنی

جستجو نتیجه ای نداشت.