@@edit

3287

برچسب:3287

کلمپ آمپر هیوکی مدل 3287

/h-3287/

کلمپ آمپر متر هیوکی مدل 3287 کلمپ آمپر متر هیوکی مدل 3287ابزاری اختصاصی برای افرادی است که با جریان متناوب سرو کار دارند که به واسطه آن می توانند جریان متناوب عبوری از یک سیم را بدون بریدن آن و بدون استفاده از پراب اندازه گیری نمایند . قسمت بالایی این وسیله شبیه یک انبر می ماند و در صورتی...

جستجو نتیجه ای نداشت.