@@edit

TR PS2W XXBAR

برچسب:TR PS2W XXBAR

ترانسیمتر دو سیمه فشار لوترون مدل TR-PS2W-XXBAR

/tr-ps2w-xxbar/

TR-PS2W-XXBAR ترانسیمتر دو سیمه فشار :قابلیت اندازه گیری 0-2/ 5/ 10/ 20/ 50/ 100/ 400 bar 4- 20 mA DC:خروجی 90- 260 ACV:تغذیه دانلود کاتالوگ فنی

جستجو نتیجه ای نداشت.