ترانسیمتر سرعت سنج باد/بادسنج/آنومتر لوترون مدل TR-AMT1A4

 

TR-AMT1A4
ترانسیمتر سرعت سنج باد
قابلیت اندازه گیری: 0.4 ~ 30
4- 20 mA DC:خروجی 
90- 260 ACV:تغذیه