ترانسیمتر اکسیژن لوترون مدل TR-DOT1A4

TR-DOT1A4
ترانسیمتر اکسیژن
 0 ~ 20 mg/L:قابلیت اندازه گیری
 4- 20 mA DC:خروجی
 90- 260 ACV:تغذیه