ترانسیمتر لوکس لوترون مدل TR-LXT1A4

نحوه عملکرد دستگاه ترانسمیتر TR-LXT و کنترلر CT-2012
  
 ترانسمیتر:

 کنترلر:

برای اندازه گیری لوکس از طریق ترانسمیتر و کنترلر به روش زیر عمل می کنیم:
ابتدا اتصالات دستگاه ها را متصل می کنیم
1.خشاب سری پراب لوکس متر را به ورودی سوکت
پراب دستگاه وصل می کنیم.
2.از ترمینال میلی آمپر ترانسمیتر اتصالات 7 و8
یک سیم به ترمینال 15 و 16 دستگاه کنترلر وصل
می کنیم.
3.از ترمینال 1 و 2 کنترلر و همچنین ترمینال 5 و 6
ترانسمیتر سیمی را به برق 220ولت وصل می کنیم.
حال دستگاه قابلیت اندازه گیری را دارد.

منو ترانسمیتر:
پراب ترانسمیتر قابلیت اندازه گیری تا 50,000 لوکس را دارا می باشد.
دستگاه ترانسمیتر قابلیت اندازه گیری سه رنج لوکس را دارد
1. رنج اول 0 – 2,000 LUX (4.0 ~ 20mA)
2. رنج دوم 2,000 – 20,000LUX (5.6 ~ 20mA)
3. رنج سوم 20,000 – 50,000LUX (10.4 ~ 20mA)
طبق نقشه روی در دستگاه اهرم های تنظیم کننده رنج ها را تعیین نمایید.
برای کالیبره کردن دستگاه بعد از چند سال استفاده باید به وسیله پیچ های Zero و Span دستگاه را کالیبره نمایید.


منوی کنترلر :

T1,T2 : ترمینال برق 90 ~ 220 VAC
T3,T4: ترمینال وصل شونده به کنترلر
T5,T6: ترمینال وصل شونده به آلارم
T7,T8: ترمینال خروجی 24 VDC
T15,T16: ترمینال ورودی 4 تا 20 میلی آمپر

دکمه :SET با هر بار فشار دادن این دکمه منو های زیر نشان داده می شود.دکمه SET را 2 ثانیه نگه دارید

 

مشخصات فنی :‌

 

 

قابلیت اندازه گیری: 2000/ 20,000/ 50,000 LUX
سایر مشخصات: 4- 20 mA DC:خروجی *** 90- 260 ACV:تغذیه

 

دانلود کاتالوگ فنی