ترانسیمتر PH لوترون مدل TR-PHT1A4

TR-PHT1A4
ترانسیمتر PH
 0 ~ 14 PH:قابلیت اندازه گیری
 4- 20 mA DC:خروجی
 90- 260 ACV:تغذیه