ترانسیمتر صوت لوترون مدل TR-SLT1A4

 

TR-SLT1A4
ترانسیمتر صوت
30 ~ 130 dB:قابلیت اندازه گیری
در سه بازه انداه گیری
 4- 20 mA DC:خروجی
 90- 260 ACV:تغذیه