ترانسیمتر تیپ K دما لوترون مدل TR-TMK1A4

 
 0 ~ 500 C:قابلیت اندازه گیری
 4- 20 mA DC:خروجی
 90- 260 ACV:تغذیه